Website Banner
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   บริษัท เฮียร์ วี อาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 
 

ต้องการทีมงานช่างเชื่อม
มารับงานเป็นจ๊อบ ๆ 
ที่สามารถเชื่อมเหล็กทำบันไดเหล็กได้ 
เรามีงานเหล็กส่งให้ตลอด เช่น บันไดหนีไฟ,บันไดติดล้อ,บันไดรางเลื่อน,งานเหล็กต่าง ๆ และสามารถติดตั้งได้ขึ้นที่สูงได้, 
 
     
     
  สนใจงานช่างเชื่อมเหล็กงานเชื่อมเหล็กบันได,งานเชื่อมเหล็กบันไดหนีไฟ โทร 02-3701463
สนใจงานช่างเชื่อมเหล็กงานเชื่อมเหล็กบันได,งานเชื่อมเหล็กบันไดหนีไฟ โทร 02-3701464
สนใจงานช่างเชื่อมเหล็กงานเชื่อมเหล็กบันได,งานเชื่อมเหล็กบันไดหนีไฟ โทร 02-3701465
สนใจงานช่างเชื่อมเหล็กงานเชื่อมเหล็กบันได,งานเชื่อมเหล็กบันไดหนีไฟ แฟกซ์ 02-3701466
สนใจงานช่างเชื่อมเหล็กงานเชื่อมเหล็กบันได,งานเชื่อมเหล็กบันไดหนีไฟ โทร 0891468234
สนใจงานช่างเชื่อมเหล็กงานเชื่อมเหล็กบันได,งานเชื่อมเหล็กบันไดหนีไฟ โทร 0830687677
งานช่างเชื่อมเหล็กงานเชื่อมเหล็กบันได,งานเชื่อมเหล็กบันไดหนีไฟ info@hereweare.co.th 
     
     
   รับสร้างบันไดหนีไฟและติดตั้ง  
   
                 
             
 
 
                 
 
     
     
     
     
     
     
   งานบันไดรางเลื่อน   
    
 
     บันไดติดล้อ สั่งทำขนาด 6 ขั้น

  
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 6 ขั้น  
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความสูงรวมราวจับ 250 ซม
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความสูงถึงขั้นบนสุด 170 ซม.
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความกว้าง W  80 ซม. 
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความยาว L  140 ซม.
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความกว้างขั้นบันได  20 ซม.
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความยาว ขั้นบันได  80 ซม.
บันไดติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ขนาดล้อ 6นิ้ว
บันไดติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก 150 กก.

 
 
 
    
           
             บันไดติดล้อ สั่งทำ สูง 5.80 เมตร 
           
บันไดติดล้อ สั่งทำขนาด 19 ขั้น 
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้ขึ้นเปลี่ยนหลอดไฟที่เสาไฟได้
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้เก็บของในโกดัง
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้หยิบของในสโตร์ได้
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 19 ขั้น ความสูงรวมราวจับ 580 ซม
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 19 ขั้น ความสูงถึงขั้นบนสุด 500 ซม.
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 19 ขั้น ความกว้าง W  100 ซม. 
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 19 ขั้น ความยาว L  280 ซม.
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 19 ขั้น ความกว้างขั้นบันได  23 ซม.
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 19 ขั้น ความยาว ขั้นบันได  100 ซม. 
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 19 ขั้น ความยาวชั้นบน  50 ซม.
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 19 ขั้น ความกว้างชั้นบน  50 ซม.
บันไดติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 19 ขั้น ขนาดล้อ 6นิ้ว
บันไดติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 19 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก 300 กก. 
 
 
     
     
   สนใจงานช่างเชื่อมเหล็กงานเชื่อมเหล็กบันได,งานเชื่อมเหล็กบันไดหนีไฟ โทร 02-3701463
สนใจงานช่างเชื่อมเหล็กงานเชื่อมเหล็กบันได,งานเชื่อมเหล็กบันไดหนีไฟ โทร 02-3701464
สนใจงานช่างเชื่อมเหล็กงานเชื่อมเหล็กบันได,งานเชื่อมเหล็กบันไดหนีไฟ โทร 02-3701465
สนใจงานช่างเชื่อมเหล็กงานเชื่อมเหล็กบันได,งานเชื่อมเหล็กบันไดหนีไฟ แฟกซ์ 02-3701466
สนใจงานช่างเชื่อมเหล็กงานเชื่อมเหล็กบันได,งานเชื่อมเหล็กบันไดหนีไฟ โทร 0891468234
สนใจงานช่างเชื่อมเหล็กงานเชื่อมเหล็กบันได,งานเชื่อมเหล็กบันไดหนีไฟ โทร 0830687677
งานช่างเชื่อมเหล็กงานเชื่อมเหล็กบันได,งานเชื่อมเหล็กบันไดหนีไฟ info@hereweare.co.th 

 
     
Current Pageid = 112