Website Banner
   
   
   
    
   
     
 
     
 
 
   
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน 
ติดต่อ : 02-3701463
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน 
ติดต่อ : 02-3701464
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน 
ติดต่อ : 02-3701465
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน 
แฟกซ์ : 02-3701466
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน ติดต่อ 083-0687677
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน ติดต่อ 082-9662214
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน ติดต่อ 080-2825182

บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน ติดต่อ 083-0687680
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน ติดต่อ 089-1468234
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน ติดต่อ 085-1143953
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน ติดต่อ 083-0687588
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน ติดต่อ 086-3362597
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน 
info@hereweare.co.th
 
     
     
     
     
บันไดพาดชั้นวางหนังสือ (บันไดรางเลื่อน)
Steel Ladder Bookshelf
     
   
บันไดรางเลื่อน
Steel Ladder Bookshelf
รายละเอียดบันไดรางเลื่อน เสาหลัก ของบันไดชั้นวางหนังสือ (บันไดรางเลื่อน) : เป็นเหล็กกลมขนาดประมาณ 1.5 นิ้ว หนา 3.2 มม.
ขั้นบันได ของ บันไดรางเลื่อน : เป็นเหล็กแป๊ปเหลี่ยมตัวซี ขนาด 3x2 นิ้ว หนา 2.8 มม.
บันไดรางเลื่อน : เป็นเหล็ก...
บันไดรางเลื่อน :
เป็นบันไดสั่งทำ
บันไดรางเลื่อน : ใช้ล้อ P U อย่างดี มีเบรคสามารถล็อคได้
บันไดรางเลื่อน : รับน้ำหนัก 100 กก.
บันไดรางเลื่อน : สามารถเลือกสีได้
บันไดรางเลื่อน : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
บันไดรางเลื่อน : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง

บันไดรางเลื่อน : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุด
บันไดรางเลื่อน : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ
 
     
   
 
บันไดพาดชั้นวางหนังสือ (บันไดรางเลื่อน)
Steel Ladder Bookshelf
รายละเอียดบันไดพาดชั้นวางหนังสือ (บันไดรางเลื่อน)
เสาหลัก ของบันไดชั้นวางหนังสือ (บันไดรางเลื่อน) : เป็นเหล็กกลมขนาดประมาณ 1.5 นิ้ว หนา 3.2 มม.
ขั้นบันได ของบันไดชั้นวางหนังสือ (บันไดรางเลื่อน) : เป็นเหล็กแป๊ปเหลี่ยมตัวซี ขนาด 3x2 นิ้ว หนา 2.8 มม.
บันไดชั้นวางหนังสือ (บันไดรางเลื่อน) : เป็นเหล็ก...
บันไดชั้นวางหนังสือ (บันไดรางเลื่อน) :
เป็นบันไดสั่งทำ
บันไดชั้นวางหนังสือ (บันไดรางเลื่อน) : ใช้ล้อ P U อย่างดี มีเบรคสามารถล็อคได้
บันไดชั้นวางหนังสือ (บันไดรางเลื่อน) : รับน้ำหนัก 100 กก.
บันไดชั้นวางหนังสือ (บันไดรางเลื่อน) : สามารถเลือกสีได้
บันไดชั้นวางหนังสือ (บันไดรางเลื่อน) : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
บันไดชั้นวางหนังสือ (บันไดรางเลื่อน) : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง

บันไดชั้นวางหนังสือ (บันไดรางเลื่อน) : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุด
บันไดชั้นวางหนังสือ (บันไดรางเลื่อน) : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ
   
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน ติดต่อ 083-0687677
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน ติดต่อ 082-9662214
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน ติดต่อ 080-2825182

บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน ติดต่อ 083-0687680
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน ติดต่อ 089-1468234
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน ติดต่อ 085-1143953
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน ติดต่อ 083-0687588
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน ติดต่อ 086-3362597
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน 
info@hereweare.co.th
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน 
ติดต่อ : 02-3701463
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน 
ติดต่อ : 02-3701464
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน 
ติดต่อ : 02-3701465
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน 
แฟกซ์ : 02-3701466
 
 
 
 บันไดหนีไฟ,บันไดเช็คพ้อยท์,รับผลิตบันไดทุกชนิด
 
 
 รับผลิตบันไดตามสั่ง...ทุกแบบ....
บันไดติดล้อสั่งทำ...ทุกขนาด......
 
   
 
   
 
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ แฟกซ์ : 02-3701466
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ โทร 083-0687677
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ โทร 080-2825182
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ โทร 083-0687680
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ โทร 082-9662214
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ โทร 089-1468234
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ โทร 085-1143953
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ โทร 083-0687588
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ : info@hereweare.co.th
 
     
     
  บันไดติดล้อพับได้   
  Folding Mobile Ladder  
     
  บันไดติดล้อพับได้ สามารถพับเก็บได้ และเคลื่อนย้ายได้ง่าย
บันไดติดล้อพับได้ สามารถพับใส่รถกระบะได้
บันไดติดล้อพับได้ ทำจากเหล็กพ่นสี แข็งแรง
บันไดติดล้อพับได้ เหมาะสำหรับการนำสินค้าขึ้นลงจากชั้นวาง
บันไดติดล้อพับได้ มีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
บันไดติดล้อพับได้ ขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่
บันไดติดล้อสามารถสั่งทำตามความต้องการของลูกค้า
บันไดติดล้อพับได้  ล้อตาย 2 ล้อ ล้อหลังสามารถพับเก็บได้โดยใช้คันโยก
บันไดติดล้อพับได้  รุ่น SA-1500 มีสองล้อหน้า เวลาเคลื่อนย้าย สามารถยกด้านที่ไม่มีล้อเพื่อเข็นได้ 
บันไดติดล้อ รับน้ำหนักได้ 150 กก.
 
     
  บันไดติดล้อพับได้มี 3 รุ่น คือ 
     รุ่น SA-1500 
     รุ่น SA-2000 
     รุ่น SA-2500
 
   
 
บันไดติดล้อพับได้
ขณะพับมีน้ำหนักเบา
ใส่รถกระบะได้ 

 
     
    
 
     
 
 บันไดติดล้อพับได้ รุ่น SA-1500 
 
  บันไดติดล้อพับได้รุ่นนี้ มีสองล้อหน้า เวลาเคลื่อนย้าย สามารถยกหน้าที่ไม่มีล้อเพื่อเข็นได้ 
 
 
 
 
 
  บันไดติดล้อพับได้  รุ่น   SA-1500
  บันไดติดล้อพับได้  ขนาด
          W = 700 x D = 1300 x H = 1500 มม.            
  บันไดติดล้อพับได้  รับน้ำหนักได้ 
 150 กก.
   1. พื้น  
              แผ่นเหล็กลายตีนเป็ด หนา 2.3 มม.                  
   2. ราวจับ 
หนา 1.5 มม.
   3. เหล็กฐานบันได  
 เหล็กกล่อง 25x25x1.5 มม.
   4. เหล็กแป้นล้อ
 เหล็กแผ่นหนา 4.0 มม. 
   5. เหล็กท่ามือจับ 
 เหล็กกลม 3/4 x 1.2 มม.
   6. ล้อ
 ยาง ขนาด 4 นิ้ว 
   
 
 
     
   บันไดติดล้อพับได้ รุ่น SA-2000 และ SA-2500
ต่างกันที่ความสูงเท่านั้น
 
     
    
 
     
     
    บันไดติดล้อพับได้ รุ่น SA-2000   
  บันไดติดล้อพับได้รุ่นนี้ สามารถพับล้อหน้าได้โดยใช้คันโยก   
     
 
 

    
  บันไดติดล้อพับได้  รุ่น   SA-2000
  บันไดติดล้อพับได้  ขนาด
          W = 1000 x D = 1800 x H = 2000 มม.         
  บันไดติดล้อพับได้  รับน้ำหนักได้ 
 150 กก.
   1. พื้น  
              แผ่นเหล็กลายตีนเป็ด หนา 2.3 มม.                  
   2. ราวจับ 
หนา 1.5 มม.
   3. เหล็กฐานบันได  
 เหล็กกล่อง 32x32x2.0 มม.
   4. เหล็กแป้นล้อ
 เหล็กแผ่นหนา 4.0 มม. 
   5. เหล็กท่ามือจับ 
 เหล็กกลม 3/4 x 1.2 มม.
   6. ล้อ
 ยาง ขนาด 5 นิ้ว 
   
  
 
   รับผลิตบันไดตามสั่ง...ทุกแบบ....
บันไดติดล้อสั่งทำ...ทุกขนาด...... 

 
    บันไดติดล้อพับได้ รุ่น SA-2500  
  บันไดติดล้อพับได้รุ่นนี้ สามารถพับล้อหน้าได้โดยใช้คันโยก  
 
 
 
 
     
  บันไดติดล้อพับได้  รุ่น   SA-1500
  บันไดติดล้อพับได้  ขนาด
          W = 700 x D = 1300 x H = 1500 มม.            
  บันไดติดล้อพับได้  รับน้ำหนักได้ 
 150 กก.
   1. พื้น  
              แผ่นเหล็กลายตีนเป็ด หนา 2.3 มม.                  
   2. ราวจับ 
หนา 1.5 มม.
   3. เหล็กฐานบันได  
 เหล็กกล่อง 25x25x1.5 มม.
   4. เหล็กแป้นล้อ
 เหล็กแผ่นหนา 4.0 มม. 
   5. เหล็กท่ามือจับ 
 เหล็กกลม 3/4 x 1.2 มม.
   6. ล้อ
 ยาง ขนาด 5 นิ้ว 
   
 
 
     
 
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ แฟกซ์ : 02-3701466
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ โทร 083-0687677
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ โทร 080-2825182
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ โทร 083-0687680
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ โทร 082-9662214
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ โทร 089-1468234
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ โทร 085-1143953
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ โทร 083-0687588
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ : info@hereweare.co.th 
 
     
 
   
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน ติดต่อ 083-0687677
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน ติดต่อ 082-9662214
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน ติดต่อ 080-2825182

บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน ติดต่อ 083-0687680
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน ติดต่อ 089-1468234
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน ติดต่อ 085-1143953
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน ติดต่อ 083-0687588
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน ติดต่อ 086-3362597
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน 
info@hereweare.co.th
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน 
ติดต่อ : 02-3701463
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน 
ติดต่อ : 02-3701464
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน 
ติดต่อ : 02-3701465
บันไดสั่งทำ,บันไดติดล้อ,บันไดหนีไฟ, บันไดรางเลื่อน 
แฟกซ์ : 02-3701466
 
Current Pageid = 58