Website Banner
 
 
 
 
 
 
   
     
 
 
 
บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 083-0687677
บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 080-2825182
บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 083-0687680
บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 082-9662214
บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 089-1468234
บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 085-1143953
บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 083-0687588
บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 086-3362597
 บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ แฟกซ์ : 02-3701466
 บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ ติดต่อ : 
info@hereweare.co.th
 
               
               
   บันไดติดล้อ 7 ขั้น สีเทา  บันไดติดล้อพร้อมรางส่งสินค้า 
  บันไดติดล้อสีน้ำเงิน
    บันไดติดล้อหยิบของในโกดัง 
   
               
    บันไดติดล้อกึ่งนั่งร้านสีเทา
  บันไดติดล้อพร้อมที่วางสินค้า 
   บันไดติดล้อพร้อมรางส่งของ
    บันไดติดล้อสีเหลือง 
   
               
    บันไดติดล้อขั้นเป็นตะแกงฉีก
  บันไดติดล้อหยิบสินค้าในโกดัง
  บันไดติดล้อสีเทา
    บันไดติดล้อกึ่งนั่งร้านสีดำ
   
               
                
   บันไดติดล้อ สีดำ 6 ขั้น  บันไดติดล้อ สีแดง 10 ขั้น  บันไดติดล้อสีเทา 6 ขั้น    บันไดติดล้อ
ขึ้นตู้คอนเทรนเนอร์
   
 
 
โรงงาน
รับผลิตบันไดติดล้อ
ตามความต้องการของลูกค้า
 
บันไดติดล้อ - Ladder Trolleys
บันไดติดล้อรุ่น เอสที ซีรีส์
บันไดติดล้อทำจากเหล็กพ่นสี แข็งแรง
บันไดติดล้อเหมาะสำหรับการนำสินค้าขึ้นลงจากชั้นวาง
บันไดติดล้อมีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
บันไดติดล้อขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่
บันไดติดล้อสามารถสั่งทำตามความต้องการของลูำำกค้า
บันไดติดล้อ ติดล้อยาง 6 นิ้ว ล้อตาย 2 ล้อ ล้อเป็นติดเบรค 2 ล้อ
บันไดติดล้อ รับน้ำหนักได้ 150 กก.
บันไดติดล้อ มีตั้งแต่ 3 ขั้น ถึง 8 ขั้น
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น (ST 3)
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น (ST 3)
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น รหัสสินค้า
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความสูง A
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความสูง B
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความสูง C
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความกว้าง D
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความกว้าง E
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ขนาดล้อ PU
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความจุ
ST 3
183 ซม.
91.5 ซม.
76.3ซม.
76 ซม.
121.9 ซม.
5 นิ้ว
150 กิโลกรัม
350 กิโลกรัม
  บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ แฟกซ์ : 02-3701466
 บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ ติดต่อ : 
info@hereweare.co.th

บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น (ST 5)
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น (ST 5)
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น รหัสสินค้า
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความสูง A
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความสูง B
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความสูง C
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความกว้าง D
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความกว้าง E
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ขนาดล้อ PU
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความจุ
ST 5
243.9 ซม.
91.5 ซม.
137.2ซม.
76 ซม.
167.6 ซม.
5 นิ้ว
150 กิโลกรัม
350 กิโลกรัม
  บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ แฟกซ์ : 02-3701466
 บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ ติดต่อ : 
info@hereweare.co.th

บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น (ST 6)
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น (ST 6)
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น รหัสสินค้า
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น ความสูง A
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น ความสูง B
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น ความสูง C
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น ความกว้าง D
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น ความกว้าง E
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น ขนาดล้อ PU
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น ความจุ
ST 6
274.4 ซม.
91.5 ซม.
167.7ซม.
76 ซม.
167.6 ซม.
5 นิ้ว
150 กิโลกรัม
350 กิโลกรัม
  บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ แฟกซ์ : 02-3701466
 บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ ติดต่อ : 
info@hereweare.co.th

บันไดเข็นติดล้อ ขนาด 7 ขั้น (ST 7)
บันไดเข็นติดล้อ ขนาด 7 ขั้น (ST 7)
บันไดติดล้อ ขนาด 7 ขั้น รหัสสินค้า
บันไดติดล้อ ขนาด 7 ขั้น ความสูง A
บันไดติดล้อ ขนาด 7 ขั้น ความสูง B
บันไดติดล้อ ขนาด 7 ขั้น ความสูง C
บันไดติดล้อ ขนาด 7 ขั้น ความกว้าง D
บันไดติดล้อ ขนาด 7 ขั้น ความกว้าง E
บันไดติดล้อ ขนาด 7 ขั้น ขนาดล้อ PU
บันไดติดล้อ ขนาด 7 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก
บันไดติดล้อ ขนาด 7 ขั้น ความจุ
ST 7
305.6 ซม.
91.5 ซม.
198.6ซม.
76 ซม.
167.6 ซม.
5 นิ้ว
150 กิโลกรัม
350 กิโลกรัม
  บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ แฟกซ์ : 02-3701466
 บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ ติดต่อ : 
info@hereweare.co.th

บันไดเข็นติดล้อ ขนาด 8 ขั้น (ST 8)
บันไดเข็นติดล้อ ขนาด 8 ขั้น (ST 8)
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น รหัสสินค้า
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น ความสูง A
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น ความสูง B
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น ความสูง C
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น ความกว้าง D
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น ความกว้าง E
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น ขนาดล้อ PU
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น ความจุ
ST 8
335.3 ซม.
91.5 ซม.
228.6ซม.
76 ซม.
167.6 ซม.
5 นิ้ว
150 กิโลกรัม
350 กิโลกรัม
  บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ แฟกซ์ : 02-3701466
 บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ ติดต่อ : 
info@hereweare.co.th

 บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 083-0687677
บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 080-2825182

บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 083-0687680
บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 082-
9662214
บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 089-1468234
บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 085-1143953
บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 083-0687588
บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 086-3362597

 บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ แฟกซ์ : 02-3701466
 บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ ติดต่อ : 
info@hereweare.co.thบันไดติดล้อ แบบ ทูอินวัน - 2 In 1 Ladder Trolleys
บันไดติดล้อทำจากเหล็ก
บันไดติดล้อพ่นด้วยสี Epoxy Powder Coating
บันไดติดล้อเป็นบันไดสั่งทำ...
บันไดติดล้อมีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
บันไดติดล้อขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่
บันไดติดล้อ เป็นล้อตาย 2 ล้อ ล้อเป็นติดเบรค 2 ล้อ
บันไดติดล้อ รับน้ำหนักได้ 150 กก.
บันไดติดล้อ มีตั้งแต่ 3 ขั้น และ 5 ขั้น
บันไดติดล้อมี สอง สี

บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น (LT 3)
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น (LT 3) สีครีม
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น รหัสสินค้า
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความสูง A
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความสูง B
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความสูง C
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความกว้าง D
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความกว้าง E
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความกว้างขั้นบันได
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ขนาดล้อ
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความจุ
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น น้ำหนัก สุทธิ

LT 3

113.6ซม.
102.2 ซม.
73ซม.
71.5 ซม.
107 ซม.
50 ซม.
5 นิ้ว
150 กิโลกรัม
350 กิโลกรัม
47 กิโลกรัม

  บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ แฟกซ์ : 02-3701466
 บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ ติดต่อ : 
info@hereweare.co.th

บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น (LT 5) สีน้ำเงิน
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น (LT 5) สีน้ำเงิน
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น รหัสสินค้า
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความสูง A
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความสูง B
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความสูง C
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความกว้าง D
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความกว้าง E
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความกว้างขั้นบันได
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ขนาดล้อ
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความจุ
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น น้ำหนัก สุทธิ

LT 5

204 ซม.
157.3 ซม.
128.3ซม.
48.6 ซม.
107 ซม.
50 ซม.
5 นิ้ว
150 กิโลกรัม
350 กิโลกรัม
54 กิโลกรัม


 บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 083-0687677
บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 080-2825182

บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 083-0687680
บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 082-
9662214
บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 089-1468234
บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 085-1143953
บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 083-0687588
บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 086-3362597

 บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ แฟกซ์ : 02-3701466
 บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ ติดต่อ : 
info@hereweare.co.th 
บันไดติดล้อ แบบ ทูอินวัน
2 In 1 Ladder Trolleys
บันไดติดล้อทำจากเหล็ก
บันไดติดล้อพ่นด้วยสี Epoxy Powder Coating
บันไดติดล้อเป็นบันไดสั่งทำ...
บันไดติดล้อมีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
บันไดติดล้อขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่
บันไดติดล้อ เป็นล้อตาย 2 ล้อ ล้อเป็นติดเบรค 2 ล้อ
บันไดติดล้อ รับน้ำหนักได้ 150 กก.
บันไดติดล้อ มีตั้งแต่ 3 ขั้น และ 5 ขั้น
บันไดติดล้อมี สอง สี
  บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ แฟกซ์ : 02-3701466
 บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ ติดต่อ : 
info@hereweare.co.th

บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น (SK 3)
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น (SK 3) สีครีม
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น รหัสสินค้า
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความสูง A
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความสูง B
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความสูง C
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความกว้าง D
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความกว้าง E
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความกว้างขั้นบันได
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ขนาดล้อ
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความจุ
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น น้ำหนัก สุทธิ

LT3

102 ซม.
91.5 ซม.
65.2ซม.
51 ซม.
91.5 ซม.
50 ซม.
5 นิ้ว
200 กิโลกรัม
350 กิโลกรัม
47 กิโลกรัม

  บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ แฟกซ์ : 02-3701466
 บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ ติดต่อ : 
info@hereweare.co.th

บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น (SK 5) สีน้ำเงิน
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น (SK 5) สีน้ำเงิน
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น รหัสสินค้า
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความสูง A
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความสูง B
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความสูง C
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความกว้าง D
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความกว้าง E
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความกว้างขั้นบันได
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ขนาดล้อ
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความจุ
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น น้ำหนัก สุทธิ

SK 5

189 ซม.
153 ซม.
126.5ซม.
31.7 ซม.
102 ซม.
50 ซม.
5 นิ้ว
150 กิโลกรัม
200 กิโลกรัม
54 กิโลกรัม


  บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ แฟกซ์ : 02-3701466
 บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ ติดต่อ : 
info@hereweare.co.th

  
 
บันไดติดล้อพับได้อลูมิเนียม
  
 
 บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้  
 Aluminium Folding Ladder 
บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้ ได้รับมาตรฐาน EN 31 
เป็นมาตรฐานความสามารถด้านการรับน้ำหนักที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก
บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้ เหมาะสำหรับหยิบสินค้าจากชั้นวางสินค้า
บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้ เหมาะสำหรับงานซ้อมบำรุง
บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้ เหมาะสำหรับเปลี่ยนหลอดไฟ
บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้ เคลื่อนย้ายได้สะดวก
บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้ พับได้ทั้งโครงสร้าง 
บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้ พับได้ง่ายมาก 
บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้ มีสองล้อ
 บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้ ติดตั้งล้อเพื่อความง่ายในการเคลื่อนย้าย
บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้ มีพื้นยืนขนาดใหญ่เป็นอลูมิเนียมลายกันลื่น
บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้ มีราวกันตก เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

  
 

  

   

  
 
    บันไดอลูมิเนียมพับได้ติดล้อ
บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้น้ำหนักเบา
บันไดติดล้อสามารถเคลื่อนย้ายง่าย
บันไดติดล้อพับได้ใช้อลูมิเนียมอย่างหนา
บันไดติดล้อพับได้มีที่จับ
บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้มีสายกันตก
บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้พับได้ง่าย
 
 
 
                         บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,
บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้
  ติดต่อ : 02-3701465
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,
บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้ 
แฟกซ์ : 02-3701466
 บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,
บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้ 
ติดต่อ : 
 
 
รับทำบันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 083-0687677
รับทำบันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 080-2825182
รับทำบันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 083-0687680
รับทำบันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 082-9662214
รับทำบันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 089-1468234
รับผลิตบันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 085-1143953
รับทำบันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 083-0687588
รับทำบันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียม,บันไดเข็นติดล้อ โทร 086-3362597
รับทำบันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701463
รับทำบันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ  ติดต่อ : 02-3701464
รับทำบันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701465
รัรับทำบันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ แฟกซ์ : 02-3701466  
รับทำบันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ  : info@hereweare.co.th

 
     
     
  บันไดติดล้อพับได้   
  Folding Mobile Ladder  
     
 
บันไดติดล้อพับได้ สามารถพับเก็บได้ และเคลื่อนย้ายได้ง่าย
บันไดติดล้อพับได้ สามารถพับใส่รถกระบะได้
บันไดติดล้อพับได้ ทำจากเหล็กพ่นสี แข็งแรง
บันไดติดล้อพับได้ เหมาะสำหรับการนำสินค้าขึ้นลงจากชั้นวาง
บันไดติดล้อพับได้ มีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
บันไดติดล้อพับได้ ขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่
บันไดติดล้อสามารถสั่งทำตามความต้องการของลูกค้า
บันไดติดล้อพับได้  ล้อตาย 2 ล้อ ล้อหลังสามารถพับเก็บได้โดยใช้คันโยก
บันไดติดล้อพับได้  รุ่น SA-1500 มีสองล้อหน้า เวลาเคลื่อนย้าย สามารถยกด้านที่ไม่มีล้อเพื่อเข็นได้ 
บันไดติดล้อ รับน้ำหนักได้ 150 กก.
 
     
 
บันไดติดล้อพับได้มี 3 รุ่น คือ 
     รุ่น SA-1500 
     รุ่น SA-2000 
     รุ่น SA-2500
 
   
                   
                   
 
 
บันไดติดล้อพับได้
ขณะพับมีน้ำหนักเบา
ใส่รถกระบะได้ 

 
     
    
 
     
 
 บันไดติดล้อพับได้ รุ่น SA-1500 
 
  บันไดติดล้อพับได้รุ่นนี้ มีสองล้อหน้า เวลาเคลื่อนย้าย สามารถยกหน้าที่ไม่มีล้อเพื่อเข็นได้ 
 
 
 
 
 
  บันไดติดล้อพับได้  รุ่น   SA-1500
  บันไดติดล้อพับได้  ขนาด
          W = 700 x D = 1300 x H = 1500 มม.            
  บันไดติดล้อพับได้  รับน้ำหนักได้ 
 150 กก.
   1. พื้น  
              แผ่นเหล็กลายตีนเป็ด หนา 2.3 มม.                  
   2. ราวจับ 
หนา 1.5 มม.
   3. เหล็กฐานบันได  
 เหล็กกล่อง 25x25x1.5 มม.
   4. เหล็กแป้นล้อ
 เหล็กแผ่นหนา 4.0 มม. 
   5. เหล็กท่ามือจับ 
 เหล็กกลม 3/4 x 1.2 มม.
   6. ล้อ
 ยาง ขนาด 4 นิ้ว 
   
 
 
     
  รับผลิตบันไดเข็นติดล้อ,รับทำบันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้ ติดต่อ 02-3701463
รับผลิตบันไดเข็นติดล้อ,รับทำบันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้  ติดต่อ 02-3701464

 
   บันไดติดล้อพับได้ รุ่น SA-2000 และ SA-2500
ต่างกันที่ความสูงเท่านั้น
 
     
     
    
 
     
     
    บันไดติดล้อพับได้ รุ่น SA-2000   
  บันไดติดล้อพับได้รุ่นนี้ สามารถพับล้อหน้าได้โดยใช้คันโยก   
     
 
 

    
  บันไดติดล้อพับได้  รุ่น   SA-2000
  บันไดติดล้อพับได้  ขนาด
          W = 1000 x D = 1800 x H = 2000 มม.         
  บันไดติดล้อพับได้  รับน้ำหนักได้ 
 150 กก.
   1. พื้น  
              แผ่นเหล็กลายตีนเป็ด หนา 2.3 มม.                  
   2. ราวจับ 
หนา 1.5 มม.
   3. เหล็กฐานบันได  
 เหล็กกล่อง 32x32x2.0 มม.
   4. เหล็กแป้นล้อ
 เหล็กแผ่นหนา 4.0 มม. 
   5. เหล็กท่ามือจับ 
 เหล็กกลม 3/4 x 1.2 มม.
   6. ล้อ
 ยาง ขนาด 5 นิ้ว 
   
  
 
     
    บันไดติดล้อพับได้ รุ่น SA-2500  
  บันไดติดล้อพับได้รุ่นนี้ สามารถพับล้อหน้าได้โดยใช้คันโยก  
 
 
 
 
     
  บันไดติดล้อพับได้  รุ่น   SA-1500
  บันไดติดล้อพับได้  ขนาด
          W = 700 x D = 1300 x H = 1500 มม.            
  บันไดติดล้อพับได้  รับน้ำหนักได้ 
 150 กก.
   1. พื้น  
              แผ่นเหล็กลายตีนเป็ด หนา 2.3 มม.                  
   2. ราวจับ 
หนา 1.5 มม.
   3. เหล็กฐานบันได  
 เหล็กกล่อง 25x25x1.5 มม.
   4. เหล็กแป้นล้อ
 เหล็กแผ่นหนา 4.0 มม. 
   5. เหล็กท่ามือจับ 
 เหล็กกลม 3/4 x 1.2 มม.
   6. ล้อ
 ยาง ขนาด 5 นิ้ว 
   
 
 
     
   
 
 
บันไดติดล้อรุ่น เอ็มแอล ซีรีส์
บันไดติดล้อทำจากเหล็กพ่นสี แข็งแรง
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้เก็บของในโกดัง
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้หยิบของในสโตร์ได้

บันไดติดล้อเหมาะสำหรับการนำสินค้าขึ้นลงจากชั้นวาง
บันไดติดล้อมีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
บันไดติดล้อขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่ 
บันไดติดล้อ ติดล้อยาง 6 นิ้ว ล้อตาย 2 ล้อ ล้อเป็นติดเบรค 2 ล้อ
บันไดติดล้อสามารถสั่งทำตามความต้องการของลูกค้า
บันไดติดล้อ รับน้ำหนักได้ 150 กก.
บันไดติดล้อ มีตั้งแต่ 6 ขั้น  8 ขั้นและ 10ขั้น
 
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น (LM-17) สีน้ำเงิน
    
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น (LM-17) สีน้ำเงิน

บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น ความสูง H
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น ความสูง H1
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น ความกว้าง W 
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น ความยาว L 
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น ความกว้าง W1
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น ความยาว L1 
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น ขนาดล้อ
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น จำนวนขั้น
 

LM 17
250 ซม.
170 ซม.
80 ซม.
150 ซม.
49 ซม.
80 ซม.
6 นิ้ว
150 กิโลกรัม
6 ขั้น

 
 บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น (LM-22) สีน้ำเงิน
   
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น (LM-22) สีน้ำเงิน

บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น ความสูง H
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น ความสูง H1
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น ความกว้าง W 
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น ความยาว L 
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น ความกว้าง W1
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น ความยาว L1 
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น ขนาดล้อ
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น จำนวนขั้น

 

LM 22
300 ซม.
220 ซม.
80 ซม.
175 ซม.
49 ซม.
80 ซม.
6 นิ้ว
150 กิโลกรัม
8 ขั้น
  บันไดติดล้อ ขนาด 10 ขั้น (LM 27) สีน้ำเงิน
      
บันไดติดล้อ ขนาด 10 ขั้น (LM 27) สีน้ำเงิน

บันไดติดล้อ ขนาด 10 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดติดล้อ ขนาด 10 ขั้น ความสูง H
บันไดติดล้อ ขนาด 10 ขั้น ความสูง H1
บันไดติดล้อ ขนาด 10 ขั้น ความกว้าง W 
บันไดติดล้อ ขนาด 10 ขั้น ความยาว L 
บันไดติดล้อ ขนาด 10 ขั้น ความกว้าง W1
บันไดติดล้อ ขนาด 10 ขั้น ความยาว L1 
บันไดติดล้อ ขนาด 10 ขั้น ขนาดล้อ
บันไดติดล้อ ขนาด 10 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก
บันไดติดล้อ ขนาด 10 ขั้น จำนวนขั้น
 

LM 27
350 ซม.
270 ซม.
80 ซม.
200 ซม.
49 ซม.
80 ซม.
6 นิ้ว
150 กิโลกรัม
10 ขั้น


 
 
 บันติดล้อ ทำส่ง
บริษัท เชลแห่งประเทศไทย จำกัด 
 บันไดติดล้อ ทำส่งเชล 10 ชุด
 
 
  
บันไดติดล้อ สั่งทำ
เรามีบริการบันไดติดล้อสั่งทำ....ทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการ
บันไดเข็นติดล้อสั่งทำสามารถใช้เก็บของในโกดัง
บันไดเข็นติดล้อสั่งทำสามารถใช้หยิบของในสโตร์ได้

บันไดติดล้อสั่งทำให้เหมาะและสะดวกกับระบบงานของท่าน
บันไดติดล้อเหมาะสำหรับใช้งานในที่สูง
บันไดติดล้อเหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า โกดัง
บันไดติดล้อของเราทำจากเหล็กอย่างดี 
บันไดติดล้อสามารถเลือกใช้ล้อให้เหมาะสมกับงานของท่านได้

 
  
   บันไดติดล้อ สั่งทำขนาด 6 ขั้น

  
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 6 ขั้น  
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความสูงรวมราวจับ 250 ซม
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความสูงถึงขั้นบนสุด 170 ซม.
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความกว้าง W  80 ซม. 
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความยาว L  140 ซม.
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความกว้างขั้นบันได  20 ซม.
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความยาว ขั้นบันได  80 ซม.
บันไดติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ขนาดล้อ 6นิ้ว
บันไดติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก 150 กก.

 
 
 บันไดติดล้อพื้นใช้กะแกรงฉีกเบรคแบบใช้คันโยก
 
บันไดเหล็กติดล้อเข็นได้สำหรับใช้งานในโกดัง
พื้นของบันไดติดล้อใช้ตะแกรงฉีก
เวลาเบรคสามารถใช้คันโยกเพื่อเบรค
บันไดติดล้อใช้คันโยกเพื่อเบรคนำเข้าจากต่างประเทศ
 
 บันไดติดล้อ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์
 
บันไดติดล้อสูง  10 ขั้นส่ง บ. แปลน ฟอร์ คิดส์ จก.
ความสูงของบันไดติดล้อ  2.70 m.
ราวกันตกของบันไดติดล้อ  80 cm.
ความสูงรวมราวกันตกของบันไดติดล้อ  3.50 m. 
 
                      บันไดติดล้อ สีดำ บ.ไทย พี เอส. แมชชีนเนอรี่ จก. 
 
บันไดติดล้อสีเทา 6 ขั้น
ความสูงของบันไดติดล้อ 1.70 m.
ราวกันตกของบันไดติดล้อ 80 cm.
ความสูงของบันไดติดล้อรวมราวกันตก 2.50 m.
ส่ง บ.ไทย พี เอส. แมชชีนเนอรี่ จก. 
 
 
บันไดติดล้อความสูงใช้งาน 2.70 เมตร
บันไดติดล้อมีราวกันตก 80 ซม.
ความสูงรวมราวกันตกของบันไดติดล้อ 3.50เมตร
ส่งเพชรเกษม 32  
 
 
 
บันไดต้ดล้อขั้นและชานพักปูด้วยตะแกงฉีกความสูงใช้งาน3 m.
ราวกันตกของบันไดติดล้อขั้นและชานพักปูด้วยตะแกงฉีก 95 cm.
ความสูงรวมราวกันตกของบันไดติดล้อขั้นและชานพักปูด้วยตะแกงฉีก  3.95 m.
บันไดต้ดล้อขั้นและชานพักปูด้วยตะแกงฉีกส่งขนส่งไปแม่ริม เชียงใหม่ 
 
 บันไดติดล้อ สีเทา บ.ไทย พี เอส. แมชชีนเนอรี่ จก.  
 
บันไดติดล้อความสูงใช้งาน 1.60 m.
ราวกันตกของบันไดติดล้อ 80 cm.
ความสูงรวมราวกันตกบันไดติดล้อ 2.40 m.
ส่ง บ. ไทย พี.เอส. แชชีนเนอรี่ จก. 
 
 บันไดติดล้อ สำหรับขึ้นตู้คอนเทนเนอร์
 
  
 
 
  
            
 
          ระบบเบรค FOOT BRAKE
บันไดติดล้อสั่งทำขนาด 6 ขั้น 
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้เก็บของในโกดัง
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้หยิบของในสโตร์ได้

บันไดติดล้อ  ขนาด 6 ขั้น ความสูงรวมราวจับ 310 ซม.
บันไดติดล้อ  ขนาด 6 ขั้น ความสูงถึงขั้นบนสุด 220 ซม.
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความกว้าง W  90 ซม. 
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความยาว L  230 ซม.
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความกว้างขั้นบันได  23 ซม.
บันไดติดล้อ  ขนาด 6 ขั้น ความยาว ขั้นบันได  90 ซม. 
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความกว้างชั้นบน  100 ซม.
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความยาวชั้นบน  190 ซม.
บันไดติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ขนาดล้อ 6นิ้ว
บันไดติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก 150 กก.
     บันไดติดล้อ สูง 10 ขั้น สำหรับขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ 
   
บันไดติดล้อ สั่งทำขนาด 10 ขั้น 
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้ขึ้นเช็คของในคอนเทนเนอร์
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้เก็บของในโกดัง
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้หยิบของในสโตร์ได้
บันไดติดล้อ ขนาด 10 ขั้นสูงรวมราวจับ 330 ซม
บันไดติดล้อ ขนาด 10 ขั้นความสูงขั้นบนสุด 250 ซม.
บันไดติดล้อ ขนาด10 ขั้น ความกว้าง W  90 ซม. 
บันไดติดล้อ ขนาด 10 ขั้น ความยาว L  250 ซม.
บันไดติดล้อ ขนาด 10 ขั้น ขั้นบันไดกว้าง 23 ซม.
บันไดติดล้อ ขนาด 10 ขั้น ขั้นบันไดยาว 100 ซม. 
บันไดติดล้อ ขนาด 10 ขั้น ความยาวชั้นบน  190 ซม.
บันไดติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 10 ขั้น ขนาดล้อ 6นิ้ว
บันไดติดล้อ  ขนาด 10 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก 150 กก. 
     
     
     
 
 บันไดติดล้อ สั่งทำ สูง 5.80 เมตร 
บันไดติดล้อ สั่งทำขนาด 19 ขั้น 
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้ขึ้นเปลี่ยนหลอดไฟที่เสาไฟได้
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้เก็บของในโกดัง
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้หยิบของในสโตร์ได้
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 19 ขั้น ความสูงรวมราวจับ 580 ซม
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 19 ขั้น ความสูงถึงขั้นบนสุด 500 ซม.
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 19 ขั้น ความกว้าง W  100 ซม. 
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 19 ขั้น ความยาว L  280 ซม.
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 19 ขั้น ความกว้างขั้นบันได  23 ซม.
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 19 ขั้น ความยาว ขั้นบันได  100 ซม. 
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 19 ขั้น ความยาวชั้นบน  50 ซม.
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 19 ขั้น ความกว้างชั้นบน  50 ซม.
บันไดติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 19 ขั้น ขนาดล้อ 6นิ้ว
บันไดติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 19 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก 150 กก. 
 
บันไดเข็นติดล้อสั่งทำ ขนาด 14 ขั้น 
ความสุงรวมราว 480 ซม.
บันไดติดล้อ สั่งทำขนาด 14 ขั้น 
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้ขึ้นเช็คของในคอนเทนเนอร์
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้เก็บของในโกดัง
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้หยิบของในสโตร์ได้
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความสูงรวมราวจับ 480 ซม
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความสูงถึงขั้นบนสุด 400 ซม.
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 14ขั้น ความกว้าง W  100 ซม. 
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความยาว L  250 ซม.
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความกว้างขั้นบันได  23 ซม.
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความยาว ขั้นบันได  100 ซม. 
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความกว้า่งชั้นบน  100 ซม.
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความยาวชั้นบน  60 ซม.
บันไดติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ขนาดล้อ 6 นิ้ว
บันไดติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก 150 กก. 
 
 
 
 
     
  บันไดเข็นติดล้อกึ่งนั่งร้าน รุ่น LZ
บันไดเข็นติดล้อกึ่งนั่งร้าน เป็นบันไดสั่งทำ
บันไดเข็นติดล้อกึ่งนั่งร้าน สูง 350 ซม.
บันไดเข็นติดล้อกึ่งนั่งร้าน ทำได้สูงถึง 500 ซม. ไม่รวมราวกันตก
บันไดเข็นติดล้อกึ่งนั่งร้าน ราวกันตกสูง 80 ซม.
บันไดเข็นติดล้อกึ่งนั่งร้าน ชานพักกว้าง 80 ซม.
บันไดเข็นติดล้อกึ่งนั่งร้าน กว้าง 150 ซม.(ความกว้างขึ้นอยู่กับความสูง)
บันไดเข็นติดล้อกึ่งนั่งร้าน ยาว 200 ซม.(ความยาวขึ้นอยู่กับความสูง)
บันไดเข็นติดล้อกึ่งนั่งร้าน ความกว้างของขั้นบันได 45 ซม.
บันไดเข็นติดล้อกึ่งนั่งร้าน  ความลึกขั้นบันได  20 ซม.
บันไดเข็นติดล้อกึ่งนั่งร้าน ระยะห่างระหว่างขั้น 30 ซม.
บันไดเข็นติดล้อกึ่งนั่งร้าน ขั้นและชานพักบันไดปูด้วย checker plate (ลายตีนเป็ด)
บันไดเข็นติดล้อกึ่งนั่งร้าน ใช้ล้อ PU 6 นิ้ว ล้อตาย 2 ล้อ ล้อเป็นติดเบรค 2 ล้อ 
 
     
     
     
   บันไดติดล้อและนั่งร้านติดล้อ 5 เมตร 80 ซม. 
 
     
  บันไดและนั่งร้านติดล้อ 5 เมตร 80 ซม.
บันไดและนั่งร้านติดล้อ
บันไดและนั่งร้านติดล้อ เป็นบันไดสั่งทำ
บันไดและนั่งร้านติดล้อ สูง 580 ซม.
บันไดและนั่งร้านติดล้อ ทำได้สูงถึง 800 ซม. ไม่รวมราวกันตก
บันไดและนั่งร้านติดล้อ ราวกันตกสูง 80 ซม.
บันไดและนั่งร้านติดล้อน ชานพักขนาด 120x80 ซม.
บันไดและนั่งร้านติดล้อ กว้าง 240 ซม.(ความกว้างขึ้นอยู่กับความสูง)
บันไดและนั่งร้านติดล้อ ยาว 260 ซม.(ความยาวขึ้นอยู่กับความสูง)
บันไดและนั่งร้านติดล้อ ความยาวของขั้นบันได 120 ซม.
บันไดและนั่งร้านติดล้อน  ความกว้างขั้นบันได 24 ซม.
บันไดและนั่งร้านติดล้อ ระยะห่างระหว่างขั้น 30 ซม.
บันไดและนั่งร้านติดล้อ ขั้นและชานพักบันไดปูด้วย checkerplate 
บันไดและนั่งร้านติดล้อ ใช้ล้อ PU 6 นิ้ว ล้อ PUล้อตาย 2 ล้อ ล้อ PUล้อเป็นติดเบรค 2 ล้อ  
 
     
     
 
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ แฟกซ์ : 02-3701466
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ โทร 083-0687677
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ โทร 080-2825182
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ โทร 083-0687680
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ โทร 082-9662214
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ โทร 089-1468234
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ โทร 085-1143953
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ โทร 083-0687588
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ : info@hereweare.co.th 
 
     
Current Pageid = 61