Website Banner
     
     
     
   
 
     

 บันไดอลูมิเนียมทรง A
 บันไดทรง A ขึ้นลงสองทาง
 บันไดอลูมิเนียมพร้อมถาดวาง
 บันไดเข็นติดล้อ
 บันไดรูดเก็บได้
 บันไดพับได้อเนกประสงค์
บันไดพาด   บันไดพาดสไลด์ 2 ตอน
บันไดพาดสไลด์ 3 ตอน 
บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ   ตู้เครื่องมือช่าง
รถเข็นพื้นเหล็ก 4 ล้อ  รถเข็นสองล้อพับได้   รถเข็นใช้งานโรงแรม
รถเข็นช็อปปิ้ง,รถเข็นเฉพาะทาง  รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ 
 โปสเตอร์สแตนด์,โบรชัวร์สแตนด์
,ดิสเพลย์สแตนด์

ธงญี่ปุ่น,J-FLAG
 
บันไดรางเลื่อน 
 
บันไดติดล้อพับได้  บันไดหนีไฟ  บันไดไฟเบอร์กลาส 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ  ชั้นวางของ 
ตู้กับข้าว     แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู ติดต่อ 
info@hereweare.co.th
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการ โทร 02-3701463
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701464
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการ โทร 02-3701465
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687677
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0768952
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 085-1143953
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687680
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 089-1468234
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 085-1143953
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687588


แบ็คดร๊อป,แกงการู,พูลเฟรม,ไวด์ สกรีน
POP UP,BACK DROP,KANGAROO,PULL FRAME, WIDE SCREEN
แบ็คดร๊อป รุ่น GL-3B อลูมิเนียม แบบกลม
(แบ็คดร๊อป) แบบ (โค้ง)
ขนาด
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
รายละเอียด
แบ็คดร๊อป (2x3)
344
155
(67/70/70/70/67)
แบ็คดร๊อป (3x2)
274
230
(67/70/70/67)
แบ็คดร๊อป (3x3)
344
230
(67/70/70/70/67)
แบ็คดร๊อป (3x4)
414
230
(67/70/70/70/70/67)
แบ็คดร๊อป (3x5)
484
230
(67/70/70/70/70/70/67)
แบ็คดร๊อป (4x5)
484
306
(67/70/70/70/70/70/67)
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการ โทร 02-3701463
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701464
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการ โทร 02-3701465
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466
 
 
แบ็คดร๊อป,แกงการู,พูลเฟรม,ไวด์ สกรีน
POP UP,BACK DROP,KANGAROO,PULL FRAME, WIDE SCREEN
แบ็คดร๊อป รุ่น GL-3C1 โครงเหล็ก
(แบ็คดร๊อป) แบบ (ตรง)
ขนาด
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
รายละเอียด
แบ็คดร๊อป (3x2)
275
230
(62/75.5/75.5/62)
แบ็คดร๊อป (3x3)
350.5
230
(62/75.5/75.5/75.5/62)
แบ็คดร๊อป (3x4)
426
230
(62/75.5/75.5/75.5/75.5/62)
แบ็คดร๊อป รุ่น GL-3C2 โครงเหล็ก
(แบ็คดร๊อป) แบบ (โค้ง)
ขนาด
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
รายละเอียด
แบ็คดร๊อป (3x2)
264
230
(62/70/70/62)
แบ็คดร๊อป (3x3)
334
230
(6/70/70/70/62)
แบ็คดร๊อป (3x4)
44
230
(62/70/70/70/70/62)
 
 แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู ติดต่อ 
info@hereweare.co.th
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการ โทร 02-3701463
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701464
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการ โทร 02-3701465
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687677
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0768952
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 085-1143953
 แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687680
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 089-1468234
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 085-1143953
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687588

 
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู,พูลเฟรม,ไวด์ สกรีน
POP UP,BACK DROP,KANGAROO,PULL FRAME, WIDE SCREEN
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป รุ่น GL-3D อลูมิเนียม แบบกลม
(ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป) แบบ (โค้ง)
ขนาด
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
รายละเอียด
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x2)
274
230
(55/74.5/74.5/55)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x3)
344
230
(55/74.5/74.5/74.5/55)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x4)
414
230
(55/74.5/74.5/74.5/74.5/55)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x5)
484
230
(55/74.5/74.5/74.5/74.5/74.5/55)
  แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู ติดต่อ 
info@hereweare.co.th
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการ โทร 02-3701463
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701464
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการ โทร 02-3701465
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687677
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0768952
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 085-1143953
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687680
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 089-1468234
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 085-1143953
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687588

ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู,พูลเฟรม,ไวด์ สกรีน
POP UP,BACK DROP,KANGAROO,PULL FRAME, WIDE SCREEN
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป รุ่น GL-3A อลูมิเนียม แบบกลม
(ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป) แบบ (ตรง)
ขนาด
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
รายละเอียด
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (2x2)
284
155
(67/75/75/67)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (2x3)
359
155
(67/75/75/75/67)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x2)
284
230
(67/75/75/67)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x3)
359
230
(67/75/75/75/67)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x4)
434
230
(67/75/75/75/75/67)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x5)
509
230
(67/75/75/75/75/75/67)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (4x5)
509
306
(67/75/75/75/75/75/67)
 แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู ติดต่อ 
info@hereweare.co.th
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการ โทร 02-3701463
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701464
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการ โทร 02-3701465
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687677
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0768952
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 
085-1143953 
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687680
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 089-1468234
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 085-1143953
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687588

 
 
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู,พูลเฟรม,ไวด์ สกรีน
POP UP,BACK DROP,KANGAROO,PULL FRAME, WIDE SCREEN
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป รุ่น GL-3E1 อลูมิเนียม แบบสี่เหลี่ยม
(ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป) แบบ (ตรง)
ขนาด
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
รายละเอียด
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x2)
284
230
(67/75/75/67)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x3)
359
230
(67/75/75/75/67)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x4)
434
230
(67/75/75/75/75/67)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x5)
509
230
(67/75/75/75/75/75/67)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป รุ่น GL-3E2 อลูมิเนียม แบบสี่เหลี่ยม
(ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป) แบบ (โค้ง)
ขนาด
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
รายละเอียด
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x2)
274
230
(67/70/70/67)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x3)
344
230
(67/70/70/70/67)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x4)
414
230
(67/70/70/70/70/67)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x5)
484
230
(67/70/70/70/70/70/67)
 แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู ติดต่อ 
info@hereweare.co.th

แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการ 
โทร 02-3701463
แบ็คดร๊อปป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701464
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการ โทร 02-3701465
แบ็คดร๊อปป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466

แบ็คดร๊อปป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687677
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0768952
แบ็คดร๊อปป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 085-1143953
แบ็คดร๊อปป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู 
โทร 083-0687680
แบ็คดร๊อปป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 089-1468234
แบ็คดร๊อปป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 085-1143953
แบ็คดร๊อปป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687588


ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู,พูลเฟรม,ไวด์ สกรีน
POP UP,BACK DROP,KANGAROO,PULL FRAME, WIDE SCREEN
 
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป รุ่น GL-3L (3x5)(2+3)
(ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป) แบบ (ทรง L)
ขนาด
ซ้าย
cm.
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
ขวา
cm.
รายละเอียด
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x3) (2+1)
29
294.2
230
29
(77.8/77.8/80.6)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x4) (2+2)
29
369.2
230
29
(77.8/77.8/77.8/77.8)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x5) (2+3)
29
444.2
230
29
(77.8/77.8/77.8/75/77.8)
 แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู ติดต่อ 
info@hereweare.co.th
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการ โทร 02-3701463
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701464
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการ โทร 02-3701465
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687677
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0768952
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 085-1143953
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687680
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 089-1468234
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 085-1143953
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687588
 
 
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู,พูลเฟรม,ไวด์ สกรีน
POP UP,BACK DROP,KANGAROO,PULL FRAME, WIDE SCREEN
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป รุ่น GL-3G2 (3x3)
(ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป) แบบ (โค้ง)
ขนาด
ซ้าย
cm.
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
ขวา
cm.
รายละเอียด
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x3) (2+1)
29
203.6
230
29
(72.8/72.8)=2P
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x3) (2+1)
29
273.6
230
29
(72.8/70/72.8)=3P
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x4) (2+2)
29
343.6
230
29
(72.8/70/70/72.8)=4P
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x5) (2+3)
29
413.6
230
29
(72.8/70/70/70/72.8)=5P
 
 แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู ติดต่อ 
info@hereweare.co.th
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการ โทร 02-3701463
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701464
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการ โทร 02-3701465
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687677
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0768952
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 085-1143953
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687680
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 089-1468234
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 085-1143953
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687588
 
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู,พูลเฟรม,ไวด์ สกรีน
POP UP,BACK DROP,KANGAROO,PULL FRAME, WIDE SCREEN
 
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป รุ่น GL-3G1 (3x3)
(ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป) แบบ (ตรง)
ขนาด
ซ้าย
cm.
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
ขวา
cm.
รายละเอียด
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (2x3)
29
288.6
155
29
(77.8/75/77.8)=3P
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x1)
29
138.6
230
29
(80.6)=1P
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x2)
29
213.6
230
29
(77.8/77.8)=2P
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x3)
29
288.6
230
29
(77.8/75/77.8)=3P
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x4)
29
363.6
230
29
(77.8/75/75/77.8)=4P
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x5)
29
438.6
230
29
(77.8/75/75/75/77.8)=5P
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (4x5)
29
438.6
306
29
(77.8/75/75/75/77.8)=5P
 
แบ็คดรอป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701463
แบ็คดรอป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701464
แบ็คดรอป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701465
แบ็คดรอป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466  
  
 แบ็คดรอป รุ่น GL-3S โครงอลูมิเนียม แบบสี่เหลี่ยม S-Pull Frame (square)
 แบ็คดรอป แบบ (ตรง
 
ขนาด
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
รายละเอียด
แบ็คดรอป (3x4) 
437
230
(67/70/70/81.5/81.5/67)ซม.
แบ็คดรอป (3x5)
518.5
230
(67/70/70/81.5/81.5/81.5/67)ซม. 
แบ็คดรอป (3x6)
588.5
230
(67/70/70/70/81.5/81.5 
/81.5 
/67)ซม.

 
 
 แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู ติดต่อ 
info@hereweare.co.th
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการ โทร 02-3701463
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701464
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการ โทร 02-3701465
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687677
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0768952
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 085-1143953
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687680
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 089-1468234
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 085-1143953
แบ็คดร๊อป, ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687588

Current Pageid = 85