Website Banner
     
     
     
   
 
     

 บันไดอลูมิเนียมทรง A
 บันไดทรง A ขึ้นลงสองทาง
 บันไดอลูมิเนียมพร้อมถาดวาง
 บันไดเข็นติดล้อ
 บันไดรูดเก็บได้
 บันไดพับได้อเนกประสงค์
บันไดพาด   บันไดพาดสไลด์ 2 ตอน
บันไดพาดสไลด์ 3 ตอน 
บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ   ตู้เครื่องมือช่าง
รถเข็นพื้นเหล็ก 4 ล้อ  รถเข็นสองล้อพับได้   รถเข็นใช้งานโรงแรม
รถเข็นช็อปปิ้ง,รถเข็นเฉพาะทาง  รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ 
 โปสเตอร์สแตนด์,โบรชัวร์สแตนด์
,ดิสเพลย์สแตนด์

ธงญี่ปุ่น,J-FLAG
 
บันไดรางเลื่อน 
 
บันไดติดล้อพับได้  บันไดหนีไฟ  บันไดไฟเบอร์กลาส 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ  ชั้นวางของ 
ตู้กับข้าว     

 
             
            ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701463. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701464. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701465. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม แฟกซ์ : 02-3701466. 
            ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 089-1468234. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 085-1143953. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 083-0687677. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 083-0687588. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 083-0687680. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 082-9662214.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : info@hereweare.co.th 
 
 
   
 
  เมื่อซื้อครบ 4000 บาท

 
     
    เครื่องครัว ตรา LION  
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม LION
  
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : โครงสร้างทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ผ่านกรรมวิธีอโนไดซ์ ทำให้ยากต่อการเกิดคราบดำช่วยเพิ่มความแข็งแรง
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : มีการเสริมขอบยางที่บานประตู เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : สามารถปัองกันฝุ่นละอองและแมลง
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : เสริมขอบกั้นที่ชั้นบน เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย และปกกันการตกหล่น
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : มีทั้งแบบขายาวและแบบขาสั้น
   
                       
                       
       
             
        ตู้กับข้าวอลูมิเนียม K-9065
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม :
 ย : 100 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ล : 45 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ส : 175 cm.
ราคาชุดละ 3450 บาท
      ตู้กับข้าวอลูมิเนียม K-9036
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม :
 ย : 100 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ล : 45 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ส : 175 cm.

ราคาชุดละ  4050 บาท
     
                       
                       
        ตู้กับข้าวอลูมิเนียม K-1266
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม :
 ย : 120 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ล : 45 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ส : 175 cm.
ราคาชุดละ 4000 บาท
      ตู้กับข้าวอลูมิเนียม K-1269
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม :
 ย : 120 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ล : 45 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ส : 175 cm.

ราคาชุดละ 4600 บาท 
     
                       
   
  
         
             
 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม K-6060
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ย : 60 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ล : 30 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ส : 75 cm.

ราคาชุดละ 1350 บาท
 
 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม K-6061
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ย : 60 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ล : 40 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ส : 120 cm.

ราคาชุดละ 1850 บาท
 
  ตู้กับข้าวอลูมิเนียม K-7562
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม :
 ย : 75 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ล : 40 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ส : 120 cm.

ราคาชุดละ 2050
 
             
  
                                       
                                       
                                       
              ตู้กับข้าวอลูมิเนียม K-7563
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม :
 ย : 75 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ล : 40 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ส : 166
 cm.
ราคาชุดละ 2800 บาท
            ตู้กับข้าวอลูมิเนียม K-9064
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม :
 ย : 90 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ล : 40 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ส : 166 cm.

ราคาชุดละ 3100 บาท 
         
                                       
                                       
                                       
              ตู้กับข้าวอลูมิเนียม K-7567
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม :
 ย : 75 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ล : 40 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ส : 166 cm.

 ราคาชุดละ 3200 บาท
                        
            ตู้กับข้าวอลูมิเนียม K-9068
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม :
 ย : 90 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ล : 40 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ส : 166 cm.

 ราคาชุดละ 3450 บาท
         
                                       
                                       
 
   
              ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701463. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701464. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701465. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม แฟกซ์ : 02-3701466. 
ตู้เก็บถ้วยชามอลูมิเนียม,ชั้นคว่ำจานอลูมิเนียม ติดต่อ : 089-1468234. 
ตู้เก็บถ้วยชามอลูมิเนียม,ชั้นคว่ำจานอลูมิเนียม ติดต่อ : 085-1143953. 
ตู้เก็บถ้วยชามอลูมิเนียม,ชั้นคว่ำจานอลูมิเนียม ติดต่อ : 083-0687677. 
ตู้เก็บถ้วยชามอลูมิเนียม,ชั้นคว่ำจานอลูมิเนียม ติดต่อ : 083-0687588. 
ตู้เก็บถ้วยชามอลูมิเนียม,ชั้นคว่ำจานอลูมิเนียม ติดต่อ : 083-0687680. 
ตู้เก็บถ้วยชามอลูมิเนียม,ชั้นคว่ำจานอลูมิเนียม ติดต่อ : 082-9662214.
ตู้เก็บถ้วยชามอลูมิเนียม,ชั้นคว่ำจานอลูมิเนียม info@hereweare.co.th
    ตู้เก็บถ้วยชาม ตรา LION  
ตู้ครัว อลูมิเนียม : โครงสร้างทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง
ตู้ครัว อลูมิเนียม : ผ่านกรรมวิธีอโนไดซ์ ทำให้ยากต่อการเกิดคราบดำช่วยเพิ่มความแข็งแรง
ตู้ครัว อลูมิเนียม : มีการเสริมขอบยางที่บานประตู เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ตู้ครัว อลูมิเนียม : สามารถปัองกันฝุ่นละอองและแมลง
ตู้ครัว อลูมิเนียม : เสริมขอบกั้นที่ชั้นบน เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย และปกกันการตกหล่น
ตู้ครัว อลูมิเนียม : แผ่นท๊อป ปิดผิวด้วยโฟเมก้าแท้ 100% กันรอยขีดข่วนและความร้อนได้ดี
      
      
     
   
ตู้ครัว อลูมิเนียม L- 1034(S)
ตู้คร้วอลูมิเนียม : ย : 100 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ล : 56 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ส : 190 cm.
ราคาชุดละ 8900 บาท

  ตู้ครัว อลูมิเนียม L- 1235(S)
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ย : 120 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ล : 56 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ส : 190 cm.
ราคาชุดละ 11850 บาท

     
     
     
ตู้ครัว อลูมิเนียม L- 1037
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ย : 100 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ล : 56 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ส : 190 cm.
ราคาชุดละ 9800 บาท

  ตู้ครัว อลูมิเนียม L- 1238
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ย : 120 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ล : 56 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ส : 190 cm.
ราคาชุดละ 11050 บาท

     
     

     
ตู้ครัว อลูมิเนียม L- 1536(S)
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ย : 150 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ล : 56 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ส : 190 cm.

ราคาชุดละ 14000 บาท
 
  ตู้ครัว  อลูมิเนียม พร้อมซิ๋งค์
L- 1031(S)

ตู้ครัวอลูมิเนียมพร้อมซิ้งค์ : ย : 100 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียมพร้อมซิ้งค์ : ล : 56 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียมพร้อมซิ้งค์ : ส : 120 cm.
ราคาชุดละ 7500 บาท

     
          
ตู้ครัว อลูมิเนียม L- 1539
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ย : 150 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ล : 56 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ส : 190 cm.

  ตู้วางเตาแก็ส อลูมิเนียม L- 1246
ตู้วางเตาแก๊สอลูมิเนียม : ย : 120 cm.
ตู้วางเตาแก็สอลูมิเนียม : ล : 56 cm.
ตู้วางเตาแก็สอลูมิเนียม : ส : 92 cm.

 
 ราคาชุดละ 14250 บาท
   ราคาชุดละ 7200 บาท
 
   
     
ตู้ครัว  อลูมิเนียม พร้อมซิ๋งค์ IS- 1001(S)
ตู้ครัวอลูมิเนียมพร้อมซิ้งค์ : ย : 100 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียมพร้อมซิ้งค์ : ล : 56 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียมพร้อมซิ้งค์ : ส : 88 cm.

ราคาชุดละ 4550 บาท

  ตู้ครัว อลูมิเนียม I- 1005(S)
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ย : 100 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ล : 56 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ส : 186 cm.

ราคาชุดละ 8500 บาท

     

 
   
ตู้ครัว  อลูมิเนียม พร้อมซิ๋งค์
IS- 1002(S)

ตู้ครัวอลูมิเนียมพร้อมซิ้งค์ : ย : 100 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียมพร้อมซิ้งค์ : ล : 56 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียมพร้อมซิ้งค์ : ส : 120
 cm.
  ตู้ครัว อลูมิเนียม I- 1008
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ย : 100 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ล : 56 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ส : 186 cm.

 ราคาชุดละ 5150 บาท
   ราคาชุดละ 7800 บาท
     
     
ตู้ครัว อลูมิเนียม I- 1206
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ย : 120 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ล : 56 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ส : 186 cm.

  ตู้ครัว อลูมิเนียม I- 1507
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ย : 150 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ล : 56 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ส : 186 cm.

ราคาชุดละ 9200 บาท
 
  ราคาชุดละ 10300 บาท
     
     
ตู้ครัว อลูมิเนียม I- 1209
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ย : 120 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ล : 56 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ส : 186 cm.

 
  ตู้ครัว อลูมิเนียม I- 1510
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ย : 150 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ล : 56 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ส : 186 cm.

 
 ราคาชุดละ 8350 บาท
   ราคาชุดละ 9200 บาท
     
     
ตู้ครัว  อลูมิเนียม พร้อมซิ๋งค์
ES- 1076(S)

ตู้ครัวอลูมิเนียมพร้อมซิ้งค์ : ย : 100 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียมพร้อมซิ้งค์ : ล : 56 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียมพร้อมซิ้งค์ : ส : 83
 cm.
  ตู้ครัว อลูมิเนียม E- 1080(S)
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ย : 100 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ล : 56 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ส : 186 cm.

 ราคาชุดละ 4200 บาท
   ราคาชุดละ 7850 บาท
     
 
   
ตู้ครัว  อลูมิเนียม พร้อมซิ๋งค์
ES- 1077(S)

ตู้ครัวอลูมิเนียมพร้อมซิ้งค์ : ย : 100 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียมพร้อมซิ้งค์ : ล : 56 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียมพร้อมซิ้งค์ : ส : 120
 cm.
 
  ตู้ครัว อลูมิเนียม E- 1083
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ย : 100 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ล : 56 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ส : 186 cm.


 ราคาชุดละ 4750 บาท
   ราคาชุดละ 7050 บาท
     
     
     
ตู้ครัว อลูมิเนียม E- 1281(S)
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ย : 120 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ล : 56 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ส : 186 cm.

  ตู้ครัว อลูมิเนียม E- 1582(S)
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ย : 100 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ล : 56 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ส : 186 cm.

 ราคาชุดละ 8550 บาท
   ราคาชุดละ 9500 บาท
     
     
     
ตู้ครัว อลูมิเนียม E- 1284
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ย : 120 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ล : 56 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ส : 186 cm.

 
  ตู้ครัว อลูมิเนียม E- 1585
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ย : 150 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ล : 56 cm.
ตู้ครัวอลูมิเนียม : ส : 186 cm.

ราคาชุดละ 7750 บาท
 
   ราคาชุดละ 8500 บาท
    ตู้ครัว แบบแขวนฝาผนัง  
              ตู้ครัวแบบแขวน  
E - 1086 : ย : 100 cm. ล
 : 41 cm. ส
 : 186 cm.
ราคาชุดละ 2500 บาท

E - 1287  : ย : 120 cm. ล : 41 cm. ส : 186 cm.
ราคาชุดละ 3100 บาท

E - 1588  : ย : 150 cm. ล : 41 cm. ส : 186 cm.
ราคาชุดละ 3850 บาท
 
                 
              ตู้ครัวแบบแขวน  
L - 1043 : ย : 100 cm. ล
 : 41 cm. ส
 : 186 cm.
ราคาชุดละ 4650 บาท

L - 1244  : ย : 120 cm. ล : 41 cm. ส : 186 cm.
ราคาชุดละ 5250 บาท

L - 1545  : ย : 150 cm. ล : 41 cm. ส : 186 cm.
ราคาชุดละ 6500 บาท

 
                 
       
 ตัวอย่างสี     
     
     
     
     
     
     
     
       
     
 
 
 
 
 ตู้ครัว ตั้งพื้น
  
E- 1089 : ย : 100 cm. ล
 : 51 cm. ส
 : 86 cm.
ราคาชุดละ 3300 บาท

E - 1290  : ย : 120 cm. ล : 51 cm. ส : 86 cm.
ราคาชุดละ 3750 บาท

E - 1591  : ย : 150 cm. ล: 51 cm. ส : 86 cm.
ราคาชุดละ 4600 บาท
 
     
 
                 
                 
                 
                 
    
              ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701463. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701464. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701465. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม แฟกซ์ : 02-3701466.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้ครัว อลูมิเนียม ติดต่อ : 089-1468234. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้ครัว อลูมิเนียม ติดต่อ : 085-1143953. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้ครัว อลูมิเนียม ติดต่อ : 083-0687677. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้ครัว อลูมิเนียม ติดต่อ : 083-0687588. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้ครัว อลูมิเนียม ติดต่อ : 083-0687680. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้ครัว อลูมิเนียม ติดต่อ : 082-9662214.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้ครัว อลูมิเนียม info@hereweare.co.th
 
     
   
   
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม  
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม SANKI
 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : โครงสร้างทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ผ่านกรรมวิธีอโนไดซ์ ทำให้ยากต่อการเกิดคราบดำช่วยเพิ่มความแข็งแรง
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : มีการเสริมขอบยางที่บานประตู เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : สามารถปัองกันฝุ่นละอองและแมลง
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : เสริมขอบกั้นที่ชั้นบน เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย และปกกันการตกหล่น
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : มีทั้งแบบขายาวและแบบขาสั้น
 
   
       
 
   
 
 
  ตู้กับข้าวอลูมิเนียม FSA 306     ตู้กับข้าวอลูมิเนียม FSA 356
    ตู้กับข้าวอลูมิเนียม FSA 406  
 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ขนาด 3 ฟุต
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : W : 46 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : L : 83 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : H : 175.5 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : น้ำหนัก (กก) : wt.29.00kgs.
ราคาชุดละ 9000 บาท
    
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ขนาด 3.5 ฟุต
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : W : 51cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : L : 99 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : H : 175.5 cm.

ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : น้ำหนัก (กก) : wt.33.70kgs.

ราคาชุดละ 10500 บาท
   
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ขนาด 4 ฟุต
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : W : 51cm
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : L : 114 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : H : 189.5 cm.

ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : น้ำหนัก (กก) : wt.39.50kgs.

ราคาชุดละ 11000 บาท
  
 

 
            ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701463. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701464. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701465. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม แฟกซ์ : 02-3701466.

 
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
 
 ตู้่กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม SANKI
 
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : โครงสร้างทำจากเหล็กคุณภาพสูง
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : บานเฟรมประตูทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : ผ่านกรรมวิธีอโนไดซ์ ทำให้ยากต่อการเกิดคราบดำช่
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : สีสันสวยงาม ไม่ซิดจาง
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : สามารถปัองกันฝุ่นละอองและแมลง
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : เสริมขอบยางที่บานประตู เพิ่มความแข็งแรงและปัองกันฝุ่นแมลง
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : มี 2 สี 4 ขนาด 2 รูปแบบให้เลือก
 
   
 
     
 
 
  ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม SKS-A25  ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
SKS-A30
 
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม SKS-A35  
 
ตู้กับข้วโครงเหล็กกันสนิม : ขนาด 2.5 ฟุต สีชา
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : W : 45.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : L : 76 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : H :143 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.27 kgs.
ราคาชุดละ 5200 บาท

ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : ขนาด 3 ฟุต สีชา
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : W : 45.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : L : 84 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : H : 155.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.30.30kgs.
 ราคาชุดละ 5650 บาท
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : ขนาด 3.50 ฟุต สีชา
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : W : 51 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : L : 104.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : H : 168 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.41.20kgs.
ราคาชุดละ 6950 บาท
 
 
 
 
 
 

ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
SKS-A40
 

ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
SKS-A30L 
 
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
SKS-A35L
 
 
 

ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : ขนาด 4 ฟุต สีชา
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : W : 51 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : L : 120.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : H : 181.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.46.00kgs.
ราคาชุดละ 7600 บาท
 

ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : ขนาด 3 ฟุต สีชา
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : W : 45.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : L : 84 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : H : 100 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม: น้ำหนัก (กก) : wt.22.00kgs.
ราคาชุดละ 4500 บาท
  


ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : ขนาด 3.5 ฟุต สีชา
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : W : 51 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : L : 104.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : H : 110 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม: น้ำหนัก (กก) : wt.30.80kgs.
ราคาชุดละ 5200 บาท
 
 
 
         
  ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
SKS-25
 
 
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
SKS-30
 
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
SKS-35 

 
 
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : ขนาด 2.5 ฟุต
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : W : 45.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : L : 76 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : H :143 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.27.00kgs.
 ราคาชุดละ 5000 บาท
 
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : ขนาด 3 ฟุต
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : W : 45.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : L : 84 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : H : 155.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.30.00kgs.
ราคาชุดละ 5500 บาทตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : ขนาด 3.5 ฟุต
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : W : 51 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : L :104.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : H :168 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.41.20kgs.
ราคาชุดละ 6750 บาท
 
 
 
         
  ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
SKS-40

 
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
SKS-30L

ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
           SKS-35L

 
 
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : ขนาด 4 ฟุต
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : W : 51 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : L : 120.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : H : 181.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.46.00kgs.
 
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : ขนาด 3 ฟุต
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : W : 45.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : L : 84 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : H : 100 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.22.00kgs.
 
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : ขนาด 3.5 ฟุต
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : W : 51 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : L : 104.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : H : 110 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม: น้ำหนัก (กก) : wt.30.80kgs.
 
 
  ราคาชุดละ 7500 บาท
 
ราคาชุดละ 4500 บาท
 
ราคาชุดละ 5000 บาท
 
 
   
 
 
            ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701463. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701464. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701465. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม แฟกซ์ : 02-3701466.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 089-1468234. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 085-1143953. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 083-0687677. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 083-0687588. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 083-0687680. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 082-9662214.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม info@hereweare.co.th
 
   
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้าเคลือบกันสนิม  
   
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้าเคลือบกันสนิม
ตู้กับข้าวแขวนโครงเหล็กกันสนิม : โครงสร้างทำจากเหล็กคุณภาพสูง
ตู้กับข้าวแขวนโครงเหล็กกันสนิม : บานเฟรมประตูทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง
ตู้กับข้าวแขวนโครงเหล็กกันสนิม : ผ่านกรรมวิธีอโนไดซ์ ทำให้ยากต่อการเกิดคราบดำช่วยเพิ่มความแข็งแรง
ตู้กับข้าวแขวนโครงเหล็กกันสนิม : สีสันสวยงาม ไม่ซิดจาง
ตู้กับข้าวแขวนโครงเหล็กกันสนิม : สามารถปัองกันฝุ่นละอองและแมลง
ตู้กับข้าวแขวนโครงเหล็กกันสนิม : เสริมขอบยางที่บานประตู เพิ่มความแข็งแรงและปัองกันฝุ่นแมลง
ตู้กับข้าวแขวนโครงเหล็กกันสนิม : มี 2 สี 4 ขนาด 3 รูปแบบให้เลือก 
ตู้กับข้าวแขวนโครงเหล็กกันสนิม : มีหูแขวนเพื่อประโยขน์ในการยึดผลิตภัณฑ์กับผนัง

 
 
           
  ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม HCZ-A100      ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม HCZ-100
 
 
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : ขนาด 1 เมตร สีชา
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : W : 34 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : L : 100.5 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : H : 61 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.19.00 kgs.
ราคาชุดละ 3850 บาท

   
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : ขนาด 1 เมตร สีขาว
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : W : 34 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : L : 100.5 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : H : 61 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม 
  : น้ำหนัก (กก) : wt.19.00 kgs.
 ราคาชุดละ 3700 บาท
 
 

 
       

ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม HCZ-A150
   
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม HCZ-150
 

ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : ขนาด 1.50 เมตร สีชา
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : W : 34 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : L : 152.5 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : H : 61 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.28.00 kgs.

ราคาชุดละ 4950 บาท

 

   

ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม 
: ขนาด 1.50 เมตร สีขาว
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : W : 34 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : L : 152.5 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : H : 61 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.28.00 kgs.
ราคาชุดละ 4700 บาท


  

 
 
 
       
  ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม HCZ-A200     
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม HCZ-200
 
 
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : ขนาด 2 เมตร สีชา
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : W : 34 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : L : 198  
 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : H : 61 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.19.00 kgs.
ราคาชุดละ 5500 บาท
 
 
   
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : ขนาด 2 เมตร สีชา
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : W : 34 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : L : 198  
 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : H : 61 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.19.00 kgs.

ราคาชุดละ 5350 บาท


 
           
 
             ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701463. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701464. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701465. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม แฟกซ์ : 02-3701466.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 089-1468234. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 085-1143953. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 083-0687677. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 083-0687588. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 083-0687680. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 082-9662214.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม info@hereweare.co.th
 
 
   
 ตู้ครัวโครงเหล็กกล้าเคลือบกันสนิม  
ตู้ครัวโครงเหล็กกล้าเคลือบกันสนิม
ตู้ครัวโครงเหล็กกันสนิม : โครงสร้างทำจากเหล็กซิงค์ครอบด้วยอลูมิเนียมคุณภาพสูง
ตู้ครัวโครงเหล็กกันสนิม : บานเฟรมประตูทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง
ตู้ครัวโครงเหล็กกันสนิม : ผ่านกรรมวิธีอโนไดซ์ ทำให้ยากต่อการเกิดคราบดำช่วยเพิ่มความแข็งแรง
ตู้ครัวโครงเหล็กกันสนิม : สีสันสวยงาม ไม่ซิดจาง
ตู้ครัวโครงเหล็กกันสนิม : สามารถปัองกันฝุ่นละอองและแมลง
ตู้ครัวโครงเหล็กกันสนิม : เสริมยางขาสี่ขา
ตู้ครัวโครงเหล็กกันสนิม : มี 2 สี 4 ขนาด 3 รูปแบบให้เลือก 

 
 
                             
         ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม SMC-100
           ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม SMC-A100
       
        ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม : ขนาด 1 เมตร สีขาว
ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม : W : 58.5 cm.
ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม : L : 100.5   
 cm.
ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม : H : 78 cm.
ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.23.00 kgs.
ราคาชุดละ 4100 บาท

           
ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม : ขนาด 1 เมตร สีชา
ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม : W : 58.5 cm.
ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม : L : 100.5    
 cm.
ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม : H : 78 cm.
ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.23.00 kgs.
ราคาชุดละ 4250 บาท


       
                             
        ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม SMC-150
           ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม SMC-A 150
       
     
                         
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : ขนาด 1.5 เมตร สีขาว
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : W : 58.5 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : L : 152.5   
 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : H : 78 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็