Website Banner
     
     
     
   
 
     

 บันไดอลูมิเนียมทรง A
 บันไดทรง A ขึ้นลงสองทาง
 บันไดอลูมิเนียมพร้อมถาดวาง
 บันไดเข็นติดล้อ
 บันไดรูดเก็บได้
 บันไดพับได้อเนกประสงค์
บันไดพาด   บันไดพาดสไลด์ 2 ตอน
บันไดพาดสไลด์ 3 ตอน 
บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ   ตู้เครื่องมือช่าง
รถเข็นพื้นเหล็ก 4 ล้อ  รถเข็นสองล้อพับได้   รถเข็นใช้งานโรงแรม
รถเข็นช็อปปิ้ง,รถเข็นเฉพาะทาง  รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ 
 โปสเตอร์สแตนด์,โบรชัวร์สแตนด์
,ดิสเพลย์สแตนด์

ธงญี่ปุ่น,J-FLAG
 
บันไดรางเลื่อน 
 
บันไดติดล้อพับได้  บันไดหนีไฟ  บันไดไฟเบอร์กลาส 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ  ชั้นวางของ 
ตู้กับข้าว     

 
บันไดพื้นยึนพร้อมมือจับ 3 ฟุต 
 บันไดพื้นยึนพร้อมมือจับ 4 ฟุต
 บันไดพื้นยึนพร้อมมือจับ 5 ฟุต
 บันไดพื้นยึนพร้อมมือจับ 6 ฟุต
 
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ แฟกซ์ : 02-3701466

บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ โทร 083-0687677
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ โทร 085-1143953
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ โทร 083-0687680
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ โทร 089-1468234
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ โทร 085-1143953
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ โทร 083-0687588
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ โทร 086-3362597
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ โทร 082-9662214
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ info@hereweare.co.th


บันไดอลูมิเนียมมีพื้นยืนพร้อมมือจับ
Aluminium Platform Step Ladder
บันไดมีพื้นยืนพร้อมมือจับ น้ำหนักเบา พับเก็บง่าย สะดวกในการขนย้าย
บันไดมีพื้นยืนพร้อมมือจับ มีมือจับด้านบนสุดของบันได ช่วยให้การทรงตัวปลอดภัยยิ่งขึ้น
บันไดมีพื้นยืนพร้อมมือจับ บันไดทรง A ขึ้นลงได้ด้านเดียว
บันไดมีพื้นยืนพร้อมมือจับ ทำจากอลูมิเนียมอย่างดี
บันไดมีพื้นยืนพร้อมมือจับ สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 150 กก.
บันไดมีพื้นยืนพร้อมมือจับ ยางรองขาบันไดผลิตจากโพลิเมอร์ ซึ่งเป็นฉนวนต้านกระแสไฟฟ้า
บันไดมีพื้นยืนพร้อมมือจับ ยางรองขาบันไดผลิตจากโพลิเมอร์ กันลื่นขณะใช้งานได้ดี
บันไดมีพื้นยืนพร้อมมือจับ มีความสูงตั้งแต่ 3-6 ฟุต
บันไดมีพื้นยืนพร้อมมือจับ
ได้รับมาตรฐาน มอก.
 
 บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ รุ่น 3 ฟุต (LD-HT03)
บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ รุ่น 3 ฟุต (LD-HT03)
(บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ) รหัสสินค้า
(บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ) ความกว้างบน B 1
(บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ) ความกว้างล้าง B 2
(บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ) ระยะกาง W
(บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ) ความสูง
(บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ) สามารถรับน้ำหนัก
LD-HT03
28 ซม.
39.5 ซม.
67 ซม.
120.5ซม.
100 กก.
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ แฟกซ์ : 02-3701466

 บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ รุ่น 4 ฟุต (LD-HT04)
 
บันไดอลูมิเนียมมีพื้นยืนพร้อมมือจับ รุ่น 4 ฟุต (LD-HT04)
(บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ) รหัสสินค้า
(บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ) ความกว้างบน B 1
(บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ) ความกว้างล้าง B 2
(บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ) ระยะกาง W
(บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ) ความสูง
(บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ) สามารถรับน้ำหนัก
LD-HT04
28 ซม.
43.5 ซม.
81 ซม.
150 ซม.
100 กก.
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ แฟกซ์ : 02-3701466

 บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ รุ่น 5 ฟุต (LD-HT05)
 
บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ รุ่น 5 ฟุต (LD-HT05)
(บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ) รหัสสินค้า
(บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ) ความกว้างบน B 1
(บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ) ความกว้างล้าง B 2
(บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ) ระยะกาง W
(บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ) ความสูง
(บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ) สามารถรับน้ำหนัก
LD-HT05
28 ซม.
45.5 ซม.
94.5 ซม.
173.5 ซม.
100 กก.
 บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ แฟกซ์ : 02-3701466

 บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ รุ่น 6 ฟุต (LD-HT06)
 
บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ รุ่น 6 ฟุต (LD-HT06)
(บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ) รหัสสินค้า
(บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ) ความกว้างบน B 1
(บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ) ความกว้างล้าง B 2
(บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ) ระยะกาง W
(บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ) ความสูง
(บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ) สามารถรับน้ำหนัก
LD-HT06
28 ซม.
48 ซม.
110 ซม.
173.7 ซม.
100 กก.
 
 
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ แฟกซ์ : 02-3701466

บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ โทร 083-0687677
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ โทร 085-1143953
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ โทร 083-0687680
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ โทร 089-1468234
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ โทร 085-1143953
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ โทร 083-0687588
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ โทร 086-3362597
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ โทร 082-9662214
บันไดอลูมิเนียม พื้นยืนพร้อมมือจับ info@hereweare.co.th


Current Pageid = 5